baigiang.violet.vn

Thư viện Bài giảng điện tử

Mạng xã hội của cộng đồng giáo viên Việt Nam, nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học


Last updated: 2017-02-27 18:55:35

Technology Information

Web server Apache/2.2.3 (CentOS)
IP Address 115.84.178.137
Google Analytic UA-2600779-4
Google Adsense ca-pub-9194108261803107
Whois baigiang.violet.vn

General Information

Name baigiang.violet.vn - Find out more
Length : 18 characters
Subdivision of the domain baigiang.violet.vn is sub domain of violet.vn
Character Set UTF-8
Programming Language PHP/5.2.17
Icon baigiang.violet.vn
Sum of Loaded Time 2.435 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 69 images at baigiang.violet.vn.

And Found 65 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at baigiang.violet.vn 50162 characters
Keywords

blog | mang xa hoi | giao duc | giao vien | giang day | day hoc | e-learning | tai lieu |

These keywords have 73 characters and quantity is 8 keywords
Out link bachkim.violet.vn | cse.google.com | violet.vn | hoctructuyen.violet.vn | tulieu.violet.vn | giaoan.violet.vn | dethi.violet.vn | soanbai.violet.vn | daotao.violet.vn | blog.violet.vn | play.google.com |
HASH 2a202005ec3dc01d36150031c6d9c5bf,6c6d1bba689dba4b1da705ea165aa267f2705c26

H2 Heading   33

- Thư mục

- Ứng dụng trên di động

- Sắp xếp

- Hỗ trợ kĩ thuật

- Các ý kiến mới nhất

- Thống kê

- Thành viên trực tuyến

- Đăng nhập

- Dành cho Quảng cáo

- Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

- TIN TỨC THƯ VIỆN

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên MẦM NON  (20422 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên TIỂU HỌC  (173344 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên TOÁN HỌC  (88604 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên NGỮ VĂN  (75041 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên TIẾNG ANH  (51185 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên VẬT LÝ  (39780 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên HÓA HỌC  (26942 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên SINH HỌC  (45452 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên LỊCH SỬ  (26769 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên ĐỊA LÝ  (26965 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên ÂM NHẠC  (7351 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên MỸ THUẬT  (10287 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên THỂ DỤC  (2417 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên CÔNG NGHỆ  (13726 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên TIN HỌC  (31496 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên GIÁO DỤC CÔNG DÂN  (16602 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên GD QUỐC PHÒNG - AN NINH  (435 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP  (3350 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên HOẠT ĐỘNG NGLL  (792 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC  (20562 bài)

- Xem tất cả | Đưa bài giảng lên BÀI GIẢNG KHÁC  (26398 bài)