hatinh.edu.vn

Sở Giáo Dục Hà Tĩnh

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh


Last updated: 2017-04-30 14:36:46

Technology Information

Web server nginx
Javascript library jquery
IP Address 125.212.218.246
Google Analytic UA-68174518-1
Whois hatinh.edu.vn

General Information

Name hatinh.edu.vn - Find out more
Length : 13 characters
Subdivision of the domain hatinh.edu.vn is top level domain
Character Set UTF-8
Programming Language
Icon hatinh.edu.vn
Sum of Loaded Time 3.772 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 59 images at hatinh.edu.vn.

And Found 38 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at hatinh.edu.vn 88340 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link wiki.nukeviet.vn | tthc.hatinh.edu.vn | mailtovanphong.sohatinhmoet.edu.vn20sogiaoduchatinhvnn.vn | nukeviet.vn | vinades.vn |
HASH ee3c9939b1b12fce7b7de27e5e81b9d0,de1216255b4aaf38a921d6aa2b6976157e4bef81

H1 Heading   1

- Sở Giáo Dục Hà Tĩnh

H2 Heading   7

- Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh

- Thành tựu đáng ghi nhận

- Tin hoạt động

- Những tấm gương tiêu biểu

- Tài nguyên

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lịch công tác

H3 Heading   22

- Số: 548/KHTC

- Thông báo 137

- Số 551/VP

- Số 531/BC-SGDĐT

- Số 529/GD-SGDĐT

- Số 498/SGDĐT-GDTX

- Số 499/SGDĐT-VP

- Số 494/SGD-VP

- Số 229/ĐHH

- Số 475-VP

- TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LÝ TỰ TRỌNG: Tổ chức đối thoại, tham quan xưởng thực hành Nghề cho phụ huynh học sinh tham gia học theo mô hình THPT - TCN

- TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LÝ TỰ TRỌNG: Tổ chức đối thoại, tham quan xưởng thực hành Nghề cho phụ huynh học sinh tham gia học theo mô hình THPT - TCN

- Học lớp 8 đã giành giải nhất tỉnh môn Vật lý lớp 9

- Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 505/CT-BGDĐT về Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

- Bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ quản lý trường Mầm non, khóa 14 năm 2017.  

- TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH:  Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề học theo mô hình thí điểm THPT - Trung cấp nghề

- Có thể góp ý trực tuyến với Bộ GD&ĐT về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

- TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LÝ TỰ TRỌNG: Tổ chức đối thoại, tham quan xưởng thực hành Nghề cho phụ huynh học sinh tham gia học theo mô hình THPT - TCN 

- Một gia đình quê Hà Tĩnh có 2 con gái cùng học Đại học Harvard

- TRAO ĐỔI: Tổ chức dạy học chủ đề - Định hướng, hình thành và phát triển năng lực học sinh qua một số tác phẩm văn học

- Trường tiểu học Cẩm Bình thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ

- Kế hoạch công tác của Cơ quan Văn phòng Sở tháng 11 - 2016

H5 Heading   3

- Học lớp 8 đã giành giải nhất tỉnh môn Vật lý lớp 9
- Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 505/CT-BGDĐT về Tăng cường các...
- Bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ quản lý trường Mầm non, khóa 14 năm 2017.