patnow.eu

Oficjalna strona Urzędu Gminy Pątnów, woj. łódzkie, powiat Wieluński


Last updated: 2017-02-27 19:22:56

Technology Information

Web server LiteSpeed
Javascript library jquery
IP Address 85.128.134.236
Whois patnow.eu

General Information

Name patnow.eu - Find out more
Length : 9 characters
Subdivision of the domain patnow.eu is top level domain
Character Set UTF-8
Programming Language
Icon patnow.eu
Sum of Loaded Time 1.263 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 29 images at patnow.eu.

And Found 18 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at patnow.eu 56699 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link osm.org | www.dziennikustaw.gov.pl | monitorpolski.gov.pl | www.eurzad.net | www.biuletyn.net | www.rpo.lodzkie.pl | www.patnow-gbp.sowwwa.pl | zgzw.pl | www.krainawarty.pl | www.biznes.gov.pl | www.radiozw.com.pl | mailtogminapatnow.pl | patnow.e-mapa.net |
HASH ca3242bf28c7f641508b232460048b55,f8533788d644200a7627881e539342daad380a54

H2 Heading   2

- Menu

- Aktualności

H3 Heading   10

-  OSTRZEŻENIE Nr 11 Silny wiatr/1

-  Gmina Pątnów liderem listy operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020

-  Ankieta do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

-  Byliśmy na Targach Edukacyjnych 2017

-  Konkurs pn. Inicjatywy społeczne

-  Lekcja przyrody na żywo - Płazy

-  Ferie w bibliotece

-  Harmonogram zebrań wiejskich

-  Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

-  Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

H4 Heading   4

- Urząd Gminy Pątnów

- Godziny pracy Urzędu

- Kontakt

- System Informacji           Przestrzennej