register.dthu.edu.vn

DThU Portal :: DONG THAP University

  Trang chủ Ngành Bộ môn Văn bản Tuyển sinh Tra cứu Văn bằng Hướng dẫn   Đăng nhập     TIN TỨC   Thông tin tuyển sinh   Kế hoạch dạy học các lớp CQ   Kế hoạch dạy học các lớp KCQ   Thông báo về lịch thi   Thông tin thực tập TN   Thông tin tốt ...


Last updated: 2017-04-25 07:54:24

Technology Information

Web server Microsoft-IIS/7.5
IP Address 125.234.251.116
Whois register.dthu.edu.vn

General Information

Name register.dthu.edu.vn - Find out more
Length : 20 characters
Subdivision of the domain register.dthu.edu.vn is sub domain of dthu.edu.vn
Character Set UTF-8
Programming Language ASP.NET
Icon register.dthu.edu.vn
Sum of Loaded Time 4.412 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 80 images at register.dthu.edu.vn.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at register.dthu.edu.vn 98140 characters
Keywords

DThU Portal :: DONG THAP University | Đại học Đồng Tháp |

These keywords have 53 characters and quantity is 2 keywords
Out link play.google.com | itunes.apple.com | www.windowsphone.com | bit.ly | totnghiep.dthu.edu.vn | docs.google.com | thuctap.dthu.edu.vn | www.pscvietnam.com |
HASH f9dbbee5e41d6c0098c3318be1511a73,82661de95341cff424c8db487deb56fa092e650e

H2 Heading   1

- Thông báo mở lớp chuyên đề "Kỹ năng tìm kiếm việc làm" sinh viên vui lòng xem tại đây.