rto.kar.nic.in

Govt. of Karnataka Transport Department

Thursday, April 27, 2017, Accessibility Options | Screen Reader Access | English | A+ A A- ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ದಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Menu ಮುಖಪುಟ ನಮ್ಮಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲಾಖಾ ರಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ...


Last updated: 2017-04-26 21:32:27

Technology Information

Web server Apache/2.2.15 (Red Hat)
Javascript library jquery
IP Address 164.100.80.29
Whois rto.kar.nic.in

General Information

Name rto.kar.nic.in - Find out more
Length : 14 characters
Subdivision of the domain rto.kar.nic.in is sub domain of kar.nic.in
Character Set UTF-8
Programming Language PHP/5.3.3
Icon rto.kar.nic.in
Sum of Loaded Time 3.902 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 56 images at rto.kar.nic.in.

And Found 33 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at rto.kar.nic.in 53533 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link transport.karnataka.gov.in | www.cmkarnataka.gov.in | vahan.nic.in | parivahan.gov.in | www.karnatakapuc.in | www.mobile.karnataka.gov.in | mailtotranscomnic.in | www.facebook.com | twitter.com | india.gov.in |
HASH 7ef093c9c5b92eb707e7d5b5893331b7,3b4904694f373b5a3a16a79737a0b480a704ebb5

H1 Heading   2

- ಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

- ಹೊಸತೇನಿದೆ

H3 Heading   5

- ಆಕರ್ಷಕ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

- ಕಲಿಕಾ / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ /ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ

- ಇ- ಪಾವತಿ

- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಇ-ಸೇವೆಗಳು

- ಹುಡುಕು

H5 Heading   1

- ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ