evroprogrami.com

Евро програми, ОП Иновации и конкурентоспособност, ПРСР, ОП РЧР

Информация за европейските програми. Консултации. Разработка и управление на проекти по евро програми, ОП Иновации и конкурентоспособност, ПРСР, ОП РЧР.


Last updated: 2017-04-29 14:03:12

Technology Information

Web server Apache
Javascript library jquery
IP Address 91.196.124.110
Google Analytic UA-2009747-4
Whois evroprogrami.com

General Information

Name evroprogrami.com - Find out more
Length : 16 characters
Subdivision of the domain evroprogrami.com is top level domain
Character Set UTF-8
Programming Language
Icon evroprogrami.com
Sum of Loaded Time 2.48 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 14 images at evroprogrami.com.

And Found 2 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at evroprogrami.com 57169 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link www.facebook.com | twitter.com |
HASH cfc2c91d8354da48f2a7c624a325a26b,59f8d3dcba7b9a05801f11011f64047d1d84079c

H2 Heading   5

- Рестартирайте своите идеи

- Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

- Разработване на продуктови и производствени иновации

- Абонамент за новини

- Референции

H3 Heading   2

- Актуално

- УСЛУГИ

H4 Heading   23

- Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини.

- Очакван прием: Май – Юни 2016 г.

- Очакван старт на приема: май 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лева

- 28 април 2017

- 27 април 2017

- 24 април 2017

- 20 април 2017

- 19 април 2017

- 19 април 2017

- ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

- ОП РЧР

- ХОРИЗОНТ 2020

- ПРСР

- „АВО БЕЛ” ООД

- „Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД

- „Тератек Индастриал“ ЕООД

- „Ремотерм“ ЕООД

- „Домейн Юстина” ЕООД

- „Дияна“ ЕООД

- „Битас” ЕООД

- „Фиш Фарм БГ“ ЕООД

- „Кротос“ ООД

H5 Heading   3

- 2014-2020
- 2014-2020
- 2014-2020