sgk.gofin.pl

Serwis Głównego Księgowego - www.sgk.gofin.pl

Serwis Głównego Księgowego - Zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia firmy, aktualizowany na bieżąco przez zespół ekspertów. Działy tematyczne: Podatek Dochodowy, Podatek VAT, Rachunkowość, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Biuletyn Informacyjny


Last updated: 2017-04-26 04:37:17

Technology Information

Web server Apache
Javascript library jquery
IP Address 62.129.241.138
Google Analytic UA-16710461-8
Whois sgk.gofin.pl

General Information

Name sgk.gofin.pl - Find out more
Length : 12 characters
Subdivision of the domain sgk.gofin.pl is sub domain of gofin.pl
Character Set UTF-8
Programming Language
Icon sgk.gofin.pl
Sum of Loaded Time 1.967 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 43 images at sgk.gofin.pl.

And Found 10 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at sgk.gofin.pl 297698 characters
Keywords

podatki | VAT | PIT | rachunkowość | prawo pracy | składki | ZUS | zasiłki | emerytury |

These keywords have 70 characters and quantity is 9 keywords
Out link www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.gofin.pl | www.gazetapodatkowa.gofin.pl | sklep.gofin.pl | logowanie.gofin.pl | forum.gofin.pl | go.arbopl.bbelements.com | javascriptdodajdoulubionychserwisgłównegoksięgowego-wydawnictwopodatkowejgofinwww.sgk.gofin.pl | pytanie.gofin.pl | www.logowanie.gofin.pl | www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl | www.druki.gofin.pl | www.przepisy.gofin.pl | www.interpretacje.gofin.pl | www.kalkulatory.gofin.pl | www.wskazniki.gofin.pl | www.terminy.gofin.pl | www.orzecznictwo.gofin.pl | www.klasyfikacje.gofin.pl | www.wideopomocniki.gofin.pl | www.podpowiada.gofin.pl | www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl | www.ewydanie.gofin.pl | www.przewodnikksiegowego.gofin.pl | www.przewodnikkadrowego.gofin.pl | www.dyzurytelefoniczne.gofin.pl | www.asystent.gofin.pl | www.newslettery.gofin.pl | www.forum.gofin.pl | www.wszystkodlaksiegowych.pl | www.zakladamyfirme.pl | www.vademecumkadrowego.pl | www.vademecumksiegowego.pl | www.poradnikksiegowego.pl | www.emeryturyirenty.pl | www.serwisbudzetowy.pl | www.podatekdochodowy.pl | www.vademecumpodatnika.pl | www.kodekspracy.pl | www.czas-pracy.pl | www.zasilki.pl | www.umowycywilnoprawne.pl | www.rozliczeniapodatkowe.pl | www.rozliczeniewynagrodzenia.pl | www.kalkulatorypodatkowe.pl | www.poradypodatkowe.pl | www.rozliczeniedelegacji.pl | www.podatekvat.pl | www.urlopywychowawcze.pl | www.autowfirmie.pl | www.ordynacjapodatkowa.pl | www.przepisyprawne.pl | www.urlopypracownicze.pl | www.plankont.pl | www.reprezentacjaireklama.pl | www.podatekakcyzowy.pl | www.vademecumbhp.pl | www.kasafiskalna.pl | www.podatekodnieruchomosci.pl | www.kodekscywilny.pl | www.podatekpcc.pl | www.skladkazus.pl | www.kodeksspolek.pl | www.podatkilokalne.pl | www.srodkitrwale.pl | www.zasilekchorobowy.pl | www.leasingfinansowy.pl | www.stawkivat.pl | www.zasilekmacierzynski.pl | www.leasingoperacyjny.pl | www.odliczeniavat.pl | www.prawnik-rodzinny.pl | www.umowyoprace.pl | www.zfss.pl | www.sklep.gofin.pl |
HASH a63ada9ff696ef271f69abad9cbcc61f,786161fff4f483dc5351e60c800258158219687f

H2 Heading   119

- Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- -Finansowych

- Poradnik VAT

- Przegląd Podatku Dochodowego

- Ubezpieczenia i Prawo Pracy

- Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

- Serwis Podatkowy

- Dodatki tematyczne do czasopism

- Pomocniki do czasopism

- Ściągi

- ROCZNE SPISY TREŚCI CZASOPISM  »

- Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych

- Kalkulator odsetek ustawowych

- Kalkulator odsetek umownych/własnych

- Kalkulator odsetek maksymalnych

- Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

- Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

- Kalkulator VAT (brutto-netto)

- Kalkulator wynagrodzeń

- Terminarze rozliczeń

- Urzędy skarbowe

- - numery kont

- - zasięg terytorialny

- Przychody i koszty w firmie

- Rozliczanie podatku przez płatników

- Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

- Ulgi i odliczenia

- Majątek trwały

- Inne zagadnienia

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów

- Pytania Czytelników

- Wyjaśnienia, orzecznictwo

- Podatek doch. od osób prawnych

- Podatek doch. od osób fizycznych

- Przepisy prawne

- Podatek doch. od osób prawnych

- Podatek doch. od osób fizycznych

- Podróże służbowe

- Wskaźniki - stawki

- Obrót krajowy

- Kasy rejestrujące

- Obrót z zagranicą

- Pytania Czytelników

- Podatek akcyzowy

- Zwrot wydatków na materiały budowlane

- Wyjaśnienia, orzecznictwo

- Komentarze i porady

- Wzory pism i formularzy

- Przepisy prawne

- VAT

- Akcyza

- Dyrektywa UE w sprawie VAT

- Wskaźniki - stawki

- Rachunkowość finansowa

- Sporządzamy sprawozdanie finansowe

- Rachunkowość w przykładach liczbowych

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- Rachunkowość krok po kroku

- Rachunkowość budżetowa

- Rachunkowość podatkowa

- Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

- Pytania Czytelników

- Przepisy prawne

- Zasady prowadzenia rachunkowości

- Krajowe Standardy Rachunkowości

- Rachunkowość budżetowa

- Biegli rewidenci

- Usługowe prowadzenie ksiąg

- Wskaźniki - stawki

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

- Świadczenia chorobowe i wypadkowe

- Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne

- Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

- Czas pracy

- Urlopy pracownicze

- Wynagrodzenia

- Wyjaśnienia dotyczące różnych zagadnień

- BHP

- Zagadnienia opracowane kompleksowo

- Vademecum kadrowca

- Bieżące informacje

- Ubezpieczenia i świadczenia

- Przepisy prawne

- Prawo pracy

- Wskaźniki - stawki

- Informacje bieżące o nowych przepisach prawnych

- Zagadnienia opracowane kompleksowo

- VAT

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Inne podatki i opłaty

- Środki trwałe

- Porady dla firm

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

- Prawo pracy

- Rachunkowość

- Podział tematyczny:

- VAT

- Podatek doch. od osób fizycznych

- Podatek doch. od osób prawnych

- Prawo Pracy

- Rachunkowość

- Finanse publiczne

- Ubezpieczenia i świadczenia

- Podatki i opłaty lokalne

- Podróże służbowe

- Akcyza

- Pakiet antykryzysowy

- Kodeksy:

- Kodeks pracy

- Kodeks spółek handlowych

- Kodeks cywilny

- Kodeks postępowania cywilnego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy

- Klasyfikacje:

- Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

- Klasyfikacja zawodów i specjalności

- Klasyfikacja Środków Trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi

- Polska Klasyfikacja Działalności

- Ostatnie zmiany:

H4 Heading   4

- Promocje

- Czasopisma i Gazeta

- Serwisy internetowe

- Inne produkty i usługi